Välkommen till Glasrikets Skatter i Orrefors!

Här förvaras vår historiskt värdefulla glasskatt från Orrefors. Allt från dåtid till nutid finns representerat i den unika samlingen som finns i Orrefors Museum och i Orrefors Arkiv.

Glasrikets Skatter är en ekonomisk förening som bildades 2009 på initiativ av entusiaster som ville att glas och arkivmaterial inte skulle skingras från Orrefors Glasbruk utan finnas kvar intakt och kanske även utökas. Glasrikets Skatter köpte samlingarna och arkivmaterialet av Orrefors Kosta Boda för 12,5 mkr. De största intressenterna i föreningen är Nybro kommun och Södra men det finns också ett stort antal mindre företag och privatpersoner som köpt andelar i föreningen.

Samlingarna förvaras i Orrefors och visas upp i de utställningar som vi producerar. Vi huserar i utställningshallen på bruksområdet vid Orrefors Glasbruk. Förutom våra utställningar och specialsydda guidade visningar anordnar vi ett antal medlemsaktiviteter varje år. Dessa varierar både till innehåll och utförande, men behandlar ofta kulturen, konsten och designen som ämnesområden.

Vårt övergripande mål är att bevara och utveckla det kulturhistoriska arvet från Orrefors Bruk 1726 till nutid.

 

Styrelsen för Glasrikets Skatter

Styrelsen för Glasrikets Skatter samlat på Södras huvudkontor i Växjö. Bakre raden från vänster: Gert Hultman, Sven-Olof Palm, Magnus Silfverhielm, Ann Häljesgård (ordförande), Lars Carlsson, Ola Wilhelmsson. Sittande från vänster: Gunnel Holmér, Ingemar Andersson, Brith-Louise Fagerstrand samt Nils-Erik Gustafsson.

Saknas på bild: Christer Wedell, Willy Molinder, Gunvor Munck samt Christina Davidsson.