Glasrikets Skatter

här finns historien

Kallelse

Posted By on april 4, 2016 in Blogg | 0 comments

Kallelse

Andelsägarna i den ekonomiska föreningen Glasrikets Skatter i Orrefors kallas härmed till ordinarie föreningsstämma avseende 2015 års verksamhet.

Lördagen 23 april i Utställningshallen i Orrefors.

 

Program

·     Klockan 12.30. Samling, kaffeservering, glaslotteri, jazzorkestern Sonnys Boys underhåller.

·     Klockan 13.00. Vernissage. Invigning av årets Orreforsutställning  ”John Selbing – Fotografen som skapade bilden av Orrefors”.

Sonnys Boys spelar gamla godingar från jazzmusikens värld.

·     Klockan 14.30. Stämmoförhandlingar. Dagordning enligt stadgarna. Se nedan.

Anmälan om deltagande senast måndagen den 20 april till Nils-Erik Gustafsson på
e-post pigge.gustafsson@telia.com eller på telefon 0481-140 16 eller 070-254 40 16.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga i anslutning till stämmoförhandlingarna. Årsredovisningen skickas också ut tillsammans med stämmoprotokoll till samtliga andelsägare efter genomförd stämma.

Välkomna!

Styrelsen

 

Praktisk information: På grund av att Glasbaren har nedmonterats och flyttats till Kosta Boda Art Hotell kan vi inte i likhet med tidigare år erbjuda servering av någon stadig lunchsmörgås utan endast kaffe med bakverk. Det kan alltså vara klokt att ha ätit en riktig lunch före ankomsten till stämmogemenskapen. På Orrefors Hotell Kantavägen 29 telefon 0481-300 35 serveras varje dag en välsmakande och riklig buffé som kan rekommenderas. Anmäl gärna eventuellt intresse direkt till hotellet.

 

Dagordning

 

1.     Välkomna mötets öppnande.

2.     Val av ordförande för stämman.

3.     Val av sekreterare för stämman.

4.     Val av justerare tillika rösträknare.

5.     Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.

6.     Styrelsens verksamhetsberättelse.

7.     Revisorernas berättelse.

8.     Fråga om fastställande av balans och resultaträkning.

9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10.     Beslut i anledning av föreningens vinst.

11.     Val av styrelse.

12.     Val av ordförande för föreningen.

13.     Val av revisor och ersättare.

14.     Val av valberedning.

15.     Övriga frågor.*

16.     Avslutning.

* Under punkten övriga frågor vill styrelsen ha ett förutsättningslöst samtal med stämmodeltagarna om glassamlingarnas långsiktigt hållbara vård, placering och utveckling.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>